Businessclub De Reisprof

Verbinden, Delen, Groeien: Word Lid van De Reisprof!

Jouw lidmaatschap met De Reisprof

Het lidmaatschap is persoonlijk: rechten kunnen niet aan iemand anders worden overgedragen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je het lidmaatschap niet kunt verkopen. De plichten beperken zich tot het betalen van de contributie en het zich houden aan de statuten en reglementen.

Het lidmaatschap vangt aan op de datum van aanmelding. De contributie loopt per jaar en kan pas na 1 jaar worden opgezegd.


Betalen

Je kunt het contributie betalen in één keer of 2 termijnen, dit na toestemming van de Businessclub De Reisprof.


Opzeggen

Je mag op ieder moment je lidmaatschap opzeggen, na het eerste jaar. Je kunt na het eerste jaar per maand opzeggen. Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.


Stel dat je een lidmaatschap op 15 januari opzegt en je hebt een opzegtermijn van 1 maand, dan eindigt het lidmaatschap uiterlijk 15 februari.


Je mag een lidmaatschap op dezelfde manier opzeggen als je het bent aangegaan. Heb je bijvoorbeeld email het lidmaatschap genomen, dan mag je dit ook per email beëindigen.
Heb je een lidmaatschap voor een vaste periode, bijvoorbeeld een jaar, dan zit je daaraan vast. Je kunt vragen aan ons of je eerder mag stoppen, echter hebben wij het recht om een opzegvergoeding te vragen. 


Als je betaald hebt voor een lidmaatschap verlenging, dan heb je recht op het bedrag dat je teveel betaald hebt terug te krijgen zodra je het lidmaatschap opzegt.  Als je bijvoorbeeld na 3 maanden opzegt, krijgt je 9/12e van het jaarbedrag terug.


Het lidmaatschap mag jaarlijks gecorrigeerd worden.


Het lidmaatschap kan niet door iemand anders worden opgezegd en alleen per email naar leden@dereisprof.nl


Contact

Heb je vragen, stuur ons een e-mail naar leden@dereisprof.nl


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram