Businessclub De Reisprof

Verbinden, Delen, Groeien: Word Lid van De Reisprof!

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Lidmaatschap Businessclub De Reisprof

Het jaar

Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Lidmaatschap
Leden zijn ondernemingen, ondernemers, zra's, reisbureaumedewerkers, touroperators en iedereen die reizen samenstelt en/of verkoopt.

Elk lidmaatschap geeft recht op deelname naar evenementen, bijeenkomsten of vergaderingen, afhankelijk van de beschikbaarheid aan het aantal deelnemers.

Aanvang lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan op de datum van aanmelding. De contributie wordt hierop pro rato afgestemd. Afwijking van deze regel kan alleen in overleg met het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap
De beëindiging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk plaats vinden uiterlijk vier weken voor het einde van de start van jouw lidmaatschap.  

Contributie
De contributie bestaat uit een jaarlijkse bijdrage welke wordt vastgesteld door de Businessclub De Reisprof.

Statuten
Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging waarvan kopie verkrijgbaar zijn bij het secretariaat.


Algemeen
Adreswijzigingen dienen zo snel mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden aan het secretariaat. Dit kan per e-mail naar leden@dereisprof.nl


N.B.
Naast de rechten brengt het lidmaatschap van een Businessclub ook enkele verplichtingen met zich mee. Zo wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij probeert in goede harmonie met alle andere leden van de Businessclub om te gaan. Ook wordt in sommige gevallen een beroep gedaan op de leden om te helpen bij evenementen en activiteiten waar de Businessclub beter van wordt. Kortom, er wordt een stukje verantwoordelijkheid gevraagd om de Businessclub nu en in de toekomst te laten bloeien.


Huishoudelijk reglement

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram